Jednostrani raskid ugovora

Jednostrani raskid ugovora o kupnji sklopljenog na daljinu

Ugovor je moguće raskinuti u roku od 14 dana od preuzimanja robe bez navođenja razloga.

Za ostvarivanje prava na jednostrani raskid  Ugovora, potrebno je Prodavatelja obavijestiti e-mailom o odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka sa ispunjenim podacima: 

  • Ime i prezime kupca
  • Adresa kupca
  • Broj narudžbe
  • Broj i datum računa
  • Broj tekućeg računa (IBAN broj)

Obavijest je moguće poslati poštom ili elektroničkom poštom na prodaja@sjajno.hr

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Prodavatelj će izvršiti povrat novca, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. 

Povrat novca bit će izvršen na IBAN,  tekući račun kupca.

Povrat novca je moguće izvršiti tek nakon što roba bude vraćena Prodavatelju.

Robu je potrebno vratiti ili je predati Prodavatelju bez nepotrebnog odgađanja, neoštećenu i u originalnom pakiranju, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućena odluku o jednostranom raskidu Ugovora.